Allmänna affärsvillkor

§ 1 Tillämpningsområde och leverantör
§ 2 Ingående av avtal
§ 3 Priser
§ 4 Leveranskostnader
§ 5 Leveransvillkor och reservation för tillgänglighet
§ 6 Betalningsvillkor
§ 7 Äganderättsförbehåll
§ 8 Information om hävning av köp
§ 9 Returrätt utöver lagstadgad rätt att häva köpet
§ 10 Garanti
§ 11 Ansvar
§ 12 Slutbestämmelser
 
§ 1 Tillämpningsområde och leverantör

1.1    Dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla beställningar som görs av konsumenter (§ 13 BGB) via online-shoppen tillhörande DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Tyskland.
1.2    DefShop är en kontrollerad online-shop och har åtagit sig att följa Trusted Shops uppförandekodex (kan hämtas på www.trustedshops.de).

§ 2 Ingående av avtal

2.1    Produktvisningarna i online-shoppen utgör grund för ett köperbjudande. Genom att klicka på knappen [Bekräfta nu] lämnar du ett bindande köperbjudande. Våra produkter säljs endast för privat bruk i hushållsanpassade mängder.
2.2    Vi kan acceptera din beställning genom att skicka en separat orderbekräftelse via e-post eller genom att leverera varan inom fem dagar. En bekräftelse på att beställningen har mottagits skickas via ett automatiserat e-postmeddelande omedelbart efter att beställningen har skickats och utgör ingen orderaccept.
2.3    Om vår orderbekräftelse skulle innehålla skriv- eller tryckfel, eller om det förmedlade priset grundar sig på tekniska överföringsfel, så har vi rätt att bestrida bekräftelsen. Betalningar som redan har genomförts återbetalas utan dröjsmål.

§ 3 Priser

Priserna som anges på produktsidorna är inklusive moms och andra prisbeståndsdelar.
 
§ 4 Leveranskostnader

4.1    För leverans inom Tyskland utgår en leveranskostnad på  4,65 EUR per beställning. Vid beställningar mot postförskott 8,65 EUR. Respektive kostnad för leverans till utlandet finns att läsa under punkten ”Leveransvillkor” i vår online-shop.
4.2    Vid betalning mot postförskott tillkommer inom Tyskland en ytterligare avgift på 2,00 EUR, som betalas när beställningen avhämtas. Inga ytterligare skatter eller kostnader tillkommer.
4.3    Vid leverans till länder utanför EU tillkommer tullavgifter, skatter och andra avgifter. Angående tullavgifter vid leverans till länder utanför EU, finns information att läsa bl.a. på följande länk:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
Angående införselskatter vid leverans till länder utanför EU, finns information att läsa bl.a. på följande länk:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Speciell information för Schweiz finns t ex under:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Leveransvillkor och reservation för tillgänglighet

5.1    Leverans sker endast inom Tyskland med DHL. Vid internationella leveranser överlämnas paketet till ansvarigt transportföretag i respektive land.
5.2    Om varorna inte kunde levereras efter tre leveransförsök, har vi rätt att frånträda avtalet. Ev. betalningar som har genomförts återbetalas utan dröjsmål.
5.3    Om den beställda produkten inte finns tillgänglig, eftersom vår leverantör inte levererar denna produkt pga. anledningar som vi inte rår över, har vi rätt att frånträda avtalet. Vi kommer i så fall att informera dig om detta utan dröjsmål och, om möjligt, föreslå leverans av en liknande produkt. Om ingen liknande produkt finns eller du inte önskar leverans av en liknande produkt, kommer ev. betalningar som redan har genomförts att återbetalas utan dröjsmål.
 
§ 6 Betalningsvillkor

6.1    Hos DefShop betalar du via vår samarbetspartner Klarna genom kortbetalning, faktura, delbetalning, direktbetalning eller via PayPal.
6.2   Vi använder Klarna Checkout på vår webbplats. Med Klarna Checkout är det enkelt, flexibelt och säkert handla online. Genom att svara på några enkla frågor blir det en bekväm shoppingupplevelse och du kan välja den lämpligaste betalningsmetoden för dig. Du kan välja mejllan kortbetalning, Klarna faktura, Klarna delbetalning, Klarna Konto eller banköverföring - alla lika säkra. Du kan läsa mer om Klarnas villkor här.

Klarna

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefonnummer: +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99, e-postadress: [email protected], är svensk bank registrerad hos Bolagsverket under registreringsnummer 556737-0431. Verkställande direktör är Sebastian Siemiatkowski. Klarna Bank AB (publ) har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under Finansinspektionen tillsyn. Klarnas registrering hos Finansinspektionen, samt information om vilka länder Klarnas tjänster har passporterats till, finns på Finansinspektionens hemsida. Mer om Klarnas användarvillkor hittar du här.
 
§ 7 Äganderättsförbehåll

Varan förblir vår egendom tills det att full betalning har erlagts.. Innan äganderätten har överförts är det inte tillåtet att pantsätta varan, lämna den som säkerhet, bearbeta eller förändra varan utan vår tillåtelse.
 
§ 8 Information om hävning av köp

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ett entydigt meddelande (t.ex. per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan för detta ändamål använda standard ångerblanketten under punkt 8.2, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vägra utföra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilken av dessa tidpunkter inträffar först.

Du måste skicka tillbaka varorna till DefShop GmbH, Franklinstraße 13, DE-10587 Berlin, Tyskland) senast inom fjorton dagar från och med den dag du informerar oss om att du frånträder avtalet. För att tillvarata fristen räcker det, att du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar gått ut.

Vid retursändningar med ett ursprungligt totalt ordervärde under 40 € (exkl. schablonbelopp för frakt), måste du betala de direkta kostnaderna för retursändningen. I alla andra fall betalar DefShop GmbH returfrakten.

Finansierade affärer

Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare frånträder avtalet, upphör även låneavtalet att gälla, om båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta antas särskilt vara fallet om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare tar vår hjälp i anspråk vid finansieringen. Om vi redan erhållit lånet när du frånträder avtalet eller lämnar tillbaka varan, tar din långivare över våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet när det gäller de rättsliga konsekvenser, som uppstår genom att du frånträder  avtalet. Det sist nämnda gäller inte om föreliggande avtal har tecknats för köp av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, utländska valutor eller derivat).

Vill du i möjligaste mån undvika avtalsförpliktelser, bör du utöva din ångerrätt och dessutom frånträda låneavtalet, om du har en ångerrätt även för detta avtal.

 

Information om ångerrätt - avslutning

 

8.1    Utan att därför inskränka din ångerrätt ber vi om följande

-    Undvik skador och föroreningar, tvätta ej artiklarna, avlägsna inga etiketter och skicka i möjligaste mån tillbaka varan till oss i originalförpackningen med samtliga tillbehör. Använd i förekommande fall en extra skyddande förpackning (särskilt skor bör förutom i skokartongen skickas i en extra förpackning). Har du inte originalförpackningen kvar, vänligen använd en annan lämplig förpackning som i tillräcklig omfattning skyddar mot transportskador.

-    vänligen skicka tillbaka varan som frankerat paket resp. paket som försetts med vår(t) returetikett/paketmärke. Spara inlämningsbeviset.

8.2        

Fyll i och återsänd denna ångerblankett (standardmall), om du vill frånträda avtalet. Denna blankett är endast en mall, d.v.s. du kan meddela ditt beslut att frånträda avtalet även i annan form.

Till DefShop GmbH, Franklinstraße 13, DE-10587 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder köpeavtalet avseende följande varor (fyll i artikelnummer här):

Beställdes (*)/mottogs (*):

Konsumentens/konsumenternas namn:

Konsumentens/konsumenternas adress:

______________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (gäller endast pappersblankett)

Datum

 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

§ 9 Returrätt utöver lagstadgad rätt att häva köpet

9.1    Utöver den lagstadgade rätten att häva köpet ger vi dig 30 dagars returrätt

9.2    Returrätten kan du nyttja genom att skicka tillbaka den mottagna varan inom 30 dagar, utan att ange orsak. Endast vid varor som inte kan skickas som paket (t ex skrymmande varor) kan du också skicka in en returbegäran i textform. Tidsfristen påbörjas i och med att varan når mottagaren.

9.3    Du håller dig inom tidsfristen genom att skicka iväg varan eller din returbegäran i tid.

9.4    Varor som kan skickas som paket ska returneras på vår risk. Du får stå för de normala kostnaderna för returen om den levererade varan motsvarar varan som du har beställt och priset för varan inte överstiger 40 € eller, vid ett högre pris, om du vid tidpunkten för hävningen av köpet inte har erlagt betalning eller avtalad delbetalning. I annat fall är returen kostnadsfri för dig. Varor som inte kan skickas som paket hämtas hos dig.

9.5    Returen eller returbegäran ska skickas till:

DefShop GmbH

Franklinstraße 13

10587 Berlin

Tyskland

Fax: 0049 (0)30 -4099 8240-1

E-post: [email protected]

 

9.6    Om returen träder i kraft måste båda parter återgälda förmåner som man tagit i anspråk och i förekommande fall betala tillbaka andra fördelar. Om varan har försämrats och för användning (t ex  bruksfördelar), som gör att varan inte eller delvis inte kan skickas tillbaka eller endast i försämrat tillstånd, måste du ersätta oss för detta.

9.7    Skyldigheter i form av betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Tidsfristen börjar för dig i och med att du skickar varan eller din returbegäran, för oss i och med mottagningen av densamma.

9.8    För att kunna nyttja din returrätt, måste du undvika skador och nedsmutsning, inte tvätta produkten, inte ta bort några etiketter samt skicka tillbaka varan till oss i originalförpackningen tillsammans med samtliga tillbehör och alla förpackningsdelar. I annat fall har vi rätt att göra en värdeminskning gällande eller vägra ta emot returen.

9.9    Använd en skyddande ytterförpackning för returen av produkten (speciellt skor bör skickas i en extra förpackning utöver den egentliga skokartongen).

9.10    Skicka tillbaka varan till oss som ett frankerat paket resp. paket med returmärke/paketmärke, eftersom vi annars måste dra av ev. merkostnader från ditt ersättningsbelopp. Spara inlämningsbeviset.

9.11    Vi ber dig att ringa till oss på telefonnummer +46 844 680 553 innan du skickar in returen, för att anmäla den till oss. På så sätt är det möjligt för oss att så snabbt som möjligt koppla ihop rätt paket med rätt order.

9.12    Din lagstadgade rätt att häva köpet påverkas inte av ovanstående bestämmelser (paragraf 9.1 – 9.11).

§ 10 Garanti

Garantin följer lagstadgade bestämmelser.
 
§ 11 Ansvar

11.1    Vi frånsäger oss ansvar för smärre försummelser, som inte avser åtaganden som är väsentliga för avtalet, skador som leder till skador på liv, kropp eller hälsa eller garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen.  Åtaganden som är väsentliga för avtalet är sådana som är nödvändiga för att avtalet överhuvudtaget ska kunna uppfyllas och som du kan förvänta dig att de ska uppfyllas.

11.2    Det samma gäller för försummelser av våra medhjälpare och lagliga företrädare.
 
§ 12 Slutbestämmelser

12.1    Dessa allmänna användningsvillkor reglerar avtalsförhållandet på ett heltäckande och slutgiltigt sätt. Ändringar och tillägg måste lämnas som skriftligt meddelande för att gälla. Detta gäller också för upphävning av denna paragraf om krav på skriftligt meddelande.

12.2    Om en bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor inte skulle gälla, behåller avtalet i övrigt sin giltighet. I stället för de icke gällande bestämmelserna gäller motsvarande lagstadgade föreskrifter.

12.3    Tysk lag gäller, med uteslutning av bestämmelserna i FNs lag om internationella köp (CISG).

12.4    Du har möjlighet att ingå köpavtalet på tyska eller engelska.

12.5    Om du är företagare eller inte har någon allmän domkretsbehörighet i Tyskland eller en annan EU-medlemsstat eller om du har förlagt din hemvist till utlandet enligt dessa allmänna användningsvillkor eller om din hemvist eller stadigvarande vistelseort är okänd, gäller Defshops säte som uteslutande domkretsbehörighet.