Datasäkerhet

Hur dina data skyddas på DefShop
 

Defshop Sekretessbestämmelser

Denna sekretessförklaring av DefShop GmbH (fortsättningsvis kallat Defshop), Franklinstraße 12a - 13, 10587 Berlin, Tyskland, ger dig information om i vilket syfte och och på vilket sätt Defshop samlar in och bearbetar dina personuppgifter. 

Dina personuppgifter

När personuppgifter samlas in och bearbetas, följer Defshop gällande lagstiftning, med speciell hänsyn till den tyska datalagen (BDSG), och dina uppgifter hanteras alltid ansvarsfullt och noggrant.

Personuppgifter är alla uppgifter som avser dina personliga och/eller materiella förhållanden och som tillåter en återkoppling till din identitet (t ex namn och e-postadress).

Defshops webbsida och system är skyddade med tekniska och administrativa åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, manipulering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Men trots regelbunda kontroller är det inte möjligt att åstadkomma ett fullständigt skydd mot alla faror.

Användning av dina personuppgifter

Defshop använder dina uppgifter för att kunna utföra det avtal som har ingåtts med dig (framförallt gällande leverans, bearbetning av reklamationer, genomförande av betalningar och ev. för kontroll av betalningsförmåga). Dina uppgifter sparas i den omfattning och för den tid som krävs för korrekt företagsledning (t ex av skatteskäl).

SEMKNOX sökning

Vår webbplats använder en tjänst från SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, D-01067 Dresden för intern produktsökning. Med den här tjänsten kommer du att levereras passande produkter för dina söktermer. Dina sökord skickas till SEMKNOX. Detta innehåller överföringen av din IP-adress och eventuellt ditt session-ID. Båda uppgifterna kan ha en personlig referens. En överföring av ytterligare personuppgifter sker inte.
SEMKNOX använder så kallade cookies (textfiler som är lagrade på din dator) och som gör att du kan använda sökfunktionen framgångsrikt. Informationen som genereras av cookien om din användning av sökningen kommer att överföras till en SEMKNOX server som hostas i Tyskland. Informationen kommer att sparas och användas av SEMKNOX för att svara på din sökning.
Cookien innehåller det senaste fråge-ID och kommer att sparas i 24 timmar.
Bearbetningen av informationen som genereras av kakan och överförs till SEMKNOX är baserad på Art. 6 para. 1 lit. F) EU-DSGVO i syfte att utforma vår hemsidas behovsbaserade utformning.

Erbjudanden via e-post/nyhetsbrev

Om du har köpt en eller flera artiklar i Defshop (lagerkund), vill vi gärna skicka fler noggrant utvalda erbjudanden till dig via e-post på liknande varor ur vårt sortiment. För detta kommer vi att använda oss av personuppgifter som förnamn, efternamn, födelsedag samt kontaktuppgifter och försäljningsuppgifter (rabattkuponger och medlemskap). Genom att registrera dig för nyhetsbrevet, godkänner du att du är minst 14 år gammal. Du kan närsomhelst avbeställa dessa erbjudanden via e-post genom att klicka på länken ”Avbeställ nyhetsbrevet” i slutet av respektive meddelande eller genom att kontakta vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: [email protected]). Inga kostnader tillkommer utöver ordinarie telefonkostnad.

Du har dessutom möjlighet att, utan tidigare beställning, registrera dig på hemsidan för att få vårt nyhetsbrev. Fyll då i din e-postadress i fältet för nyhetsbrevanmälan, klicka på beställningsknappen och klicka sedan på aktiveringslänken i e-postmeddelandet som du får som bekräftelse. Du kan närsomhelst avbeställa framtida nyhetsbrev genom att klicka på länken ”Avbeställ nyhetsbrevet” i slutet av respektive meddelande eller genom att kontakta vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: [email protected]).

Åtkomst till dina uppgifter för tredje part

DefShop tillåter inte att tredje part tar del av dina personuppgifter, om det inte är nödvändigt för att utföra avtalet eller krävs enligt lag (t ex vid straffrättsliga åtgärder). Dina personuppgifter lämnas framförallt inte ut till tredje part för användning i marknadsföringssyfte.

ABlyft

Leverantör:
ABlyft är en tjänst från Conversion Expert GmbH, Zeppelinring 52c, 24146 Kiel, Tyskland
https://ablyft.com
Syftet med spårningen:
ABlyft samlar in information om användarbeteende för att förbättra webbplatsens användarvänlighet.
Behandling av personuppgifter:
Inga personuppgifter lagras i eller överförs till plattformen. Data anonymiseras och lagras i aggregerad form.
Lagringens varaktighet:
Användardata (ID etc.) lagras inte.
Möjlighet att förhindra behandling (opt-out):
Du kan när som helst invända mot användningen av ABlyft genom att klicka på följande länk:
https://www.def-shop.se/?ablyft_opt_out=true
Dataöverföring till tredje land?
Nej, ingen

Användning av cookies

På olika sidor använder vi oss av cookies, för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att göra det möjligt för besökaren att kunna använda relevanta funktioner. Det handlar om små textfiler som sparas på din dator. De flesta cookies som vi använder oss av raderas från din hårddisk när du stänger din webbläsare (s k session-cookies). Andra cookies finns kvar på din dator och gör så att din dator kan kännas igen när du besöker oss på nytt (s k varaktiga cookies). Vi tillåter ingen tredje part att med hjälp av cookies samla in, bearbeta eller använda personuppgifter via vår hemsida.

Dessutom finns det även kakor sparade av Google Inc., som informerar oss om uppförandet av webbsidan. Dessa kommer att sparas och samlas in i anonym form i marknadsföringssyfte. Tack vare detta kan vi visa specifika produktrekommendationer (i form av reklambanners eller annonser) på andra webbsidor (utgivare). Dessa data kan inte användas för att identifiera besökarna på webbsidan. Den insamlade data används för att förbättra erbjudandet eller skapa anpassat innehåll. Du hittar all viktig information om detta på denna bild.

Om du inte accepterar kakor från våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners kan du välja inställningen ”Tredje leverantör-Cookie block”. Vanligtvis hittar du denna funktion i verktygsmenyn på din webbläsare där du kan avvisa nya och redan mottagna cookies. För att göra dessa inställningar i din webbläsare kan du hitta detaljerad information om detta på denna bild.

Genom att använda begagnade datorer, som är inställda så att de accepterar kakor och Flash kakor, rekommenderar vi att logga av helt efter avslutad session.


Google Analytics/Webbanalystjänster

Webbplatsen Defshop använder sig av webbanalystjänsten Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s k ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning som skapas med hjälp av cookien skickas i regel till en server hos Google i USA och sparas där. IP-adressen anonymiseras av Defshop (anonymizeIp() s k IP-masking), och därför kortas din IP-adress ned av Google inom EUs medlemsländer eller i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas där ned. I uppdrag av Defshop kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att utföra ytterligare tjänster gällande användningen av webbplatsen och internetanvändningen gentemot Defshop. IP-adressen som lämnas av din webbläsare inom ramen av Google Analytics kopplas inte samman av Google med annan information.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på Defshops webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra att informationen som skapas med hjälp av cookien, och som avser hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), skickas till Google och bearbetas av Google, genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin som finns under följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

På Defshops webbplats samlas och sparas dessutom information genom Webtrekk, en webbanalystjänst från Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin, Tyskland. Med hjälp av denna information skapas användarprofiler, som namnges med pseudonymer. Dessa användarprofiler ger oss en analys av besökarnas beteende och utvärderas i syfte att förbättra vårt erbjudande och anpassa det till besökarnas behov. Cookies kan användas för detta. Det är små textfiler som sparas lokalt på datorn hos den som besöker sidan och som gör det möjligt att känna igen datorn vid ett nytt besök på vår webbplats. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas inte ihop med personuppgifter hos den person som pseudonymen avser, utan att den berörda personen har lämnat sitt speciella, uttryckliga medgivande. Du kan närsomhelst säga ifrån att information i framtiden inte får samlas in och sparas i webbanalyssyfte. Var vänlig och kontakta då vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: [email protected]).

Användning av Facebook Social Plugins

Vi erbjuder dig möjligheten att dela visst innehåll från Defshops webbplats med dina kontakter på Facebook. För detta använder vi så kallade Social Plugins från Facebook. Dessa plugins levereras av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). En översikt över och utseendet hos Facebooks Social Plugins kan du hitta här, ytterligare information angående Social Plugins finns att läsa här.

När internetsidan byggs upp hämtar din webbläsare koden för Facebooks Social Plugins direkt från en Facebook-server och infogar den i internetsidan som visas på din bildskärm. Vi har därför ingen möjlighet att direkt påverka i vilken omfattning information samlas in av Facebook.

Enligt egna uppgifter sparar Facebook datum och tid för ett besök, den konkreta internetadressen, som Social Plugin befinner sig på och ytterligare teknisk information som t ex IP-adress, typ av webbläsare eller operativsystem i 90 dagar, för att ytterligare kunna optimera Facebooks tjänster. Efter dessa 90 dagar anonymiseras informationen, så att den inte längre kan kopplas till dig. Ytterligare information från Facebook angående detta finns här.

Om du under ditt besök på Defshop samtidigt är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla samman sidorna du besöker med ditt Facebook-konto. Genom att klicka på ett av Facebooks Social Plugins skickas information om denna interaktion till Facebook och sparas där.


Sekretessinformation från Facebook och ytterligare möjliga inställningar för att skydda integriteten kan hämtas här. Läs regelbundet alla dessa länkar gällande Facebook, eftersom Facebooks sekretessbestämmelser ofta uppdateras och anpassas till följd av utökade funktionaliteter hos Social Plugins.

Vertragstext

Vi sparar avtalstexten och skickar uppgifterna om beställlningen via e-post. De allmänna affärsvillkorne kan läsas här. Äldre beställningar visas på ditt kundkonto.

Dina rättigheter

Du har närsomhelst rätt att utan kostnad begära uppgift om, rättning, spärrning och ev. radering av informationen som har sparats om dig. Kontakta vår kundsupport, tel.: +46 844 680 553 eller via e-post till [email protected], eller skicka din begäran via fax till: 0049 (0)30 - 409982401.

Du kan även vända dig till vår kundsupport vid alla andra frågor gällande insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter samt hur du kan återkalla medgivanden.


Om du har ytterligare frågor gällande integritet, kontakta vår support:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH
Thomas Fritsch
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Tel: +49 341 4653-182
Fax: +49 341 4653-423


[email protected]