För att göra en retur ber vi dig att kontakta vår kundsupport för att erhålla en frankerad retursedel.

Skicka ett mail till info@def-shop.com

Glöm ej att bifoga ditt ordernummer!

I vanliga fall kan det ta upp till 14 dagar att bearbeta din order från det datumen som vi har mottagit din vara.

Notera att det kan ta längre tid under December-Januari perioden på grund av jul säsongen.

Gör så här:
1.    Kontakta kundtjänst via e-post (info@def-shop.com) eller telefon +46 844 680 553
2.    Ange orsaken och felbeskrivningen noggrant på den bifogade retursedeln.
3.    Lämna paketet till Posten.
4.    När vi har kontrollerat skadan ersätter vi dig i förekommande fall.

1.    Skicka tillbaka varan
2.    Fyll i bifogad retursedel och ange dina bankuppgifter eller kontakta kundtjänst via e-post (info@def-shop.com) eller telefon +46 844 680 553
3.    Din retur inkommer till oss och handlägges. I normala fall tar denna handläggning 4-6 arbetsdagar (handläggning och girering.

Notera på retursedeln vilken variant du väljer.

§ 1 Tillämpningsområde och leverantör
§ 2 Ingående av avtal
§ 3 Priser
§ 4 Leveranskostnader
§ 5 Leveransvillkor och reservation för tillgänglighet
§ 6 Betalningsvillkor
§ 7 Äganderättsförbehåll
§ 8 Information om hävning av köp
§ 9 Returrätt utöver lagstadgad rätt att häva köpet
§ 10 Garanti
§ 11 Ansvar
§ 12 Slutbestämmelser
 
§ 1 Tillämpningsområde och leverantör

1.1    Dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla beställningar som görs av konsumenter (§ 13 BGB) via online-shoppen tillhörande DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tyskland.

1.2    DefShop är en kontrollerad online-shop och har åtagit sig att följa Trusted Shops uppförandekodex (kan hämtas på www.trustedshops.de).

§ 2 Ingående av avtal

2.1    Produktvisningarna i online-shoppen utgör grund för ett köperbjudande. Genom att klicka på knappen [Bekräfta nu] lämnar du ett bindande köperbjudande. Våra produkter säljs endast för privat bruk i hushållsanpassade mängder.

2.2    Vi kan acceptera din beställning genom att skicka en separat orderbekräftelse via e-post eller genom att leverera varan inom fem dagar. En bekräftelse på att beställningen har mottagits skickas via ett automatiserat e-postmeddelande omedelbart efter att beställningen har skickats och utgör ingen orderaccept.

2.3    Om vår orderbekräftelse skulle innehålla skriv- eller tryckfel, eller om det förmedlade priset grundar sig på tekniska överföringsfel, så har vi rätt att bestrida bekräftelsen. Betalningar som redan har genomförts återbetalas utan dröjsmål.

§ 3 Priser

Priserna som anges på produktsidorna är inklusive moms och andra prisbeståndsdelar.
 
§ 4 Leveranskostnader

4.1    För leverans inom Tyskland utgår en leveranskostnad på  4,65 EUR per beställning. Vid beställningar mot postförskott 8,65 EUR. Respektive kostnad för leverans till utlandet finns att läsa under punkten ”Leveransvillkor” i vår online-shop.

4.2    Vid betalning mot postförskott tillkommer inom Tyskland en ytterligare avgift på 2,00 EUR, som betalas när beställningen avhämtas. Inga ytterligare skatter eller kostnader tillkommer.
 
4.3    Vid leverans till länder utanför EU tillkommer tullavgifter, skatter och andra avgifter. Angående tullavgifter vid leverans till länder utanför EU, finns information att läsa bl.a. på följande länk:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
Angående införselskatter vid leverans till länder utanför EU, finns information att läsa bl.a. på följande länk:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Speciell information för Schweiz finns t ex under:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Leveransvillkor och reservation för tillgänglighet

5.1    Leverans sker endast inom Tyskland med DHL. Vid internationella leveranser överlämnas paketet till ansvarigt transportföretag i respektive land.

5.2    Om varorna inte kunde levereras efter tre leveransförsök, har vi rätt att frånträda avtalet. Ev. betalningar som har genomförts återbetalas utan dröjsmål.

5.3    Om den beställda produkten inte finns tillgänglig, eftersom vår leverantör inte levererar denna produkt pga. anledningar som vi inte rår över, har vi rätt att frånträda avtalet. Vi kommer i så fall att informera dig om detta utan dröjsmål och, om möjligt, föreslå leverans av en liknande produkt. Om ingen liknande produkt finns eller du inte önskar leverans av en liknande produkt, kommer ev. betalningar som redan har genomförts att återbetalas utan dröjsmål.
 
§ 6 Betalningsvillkor

6.1    Betalning sker alternativt via förskottsbetalning, faktura, postförskott, kreditkort, direktöverföring, PayPal eller Skrill.

6.2    Om du väljer förskottsbetalning kommer vi att uppge våra bankkontouppgifter i orderbekräftelsen. Ordersumman måste överföras till vårt konto inom 14 dagar. Vid betalning med kreditkort belastas ditt konto i och med att beställningen slutförs. Mer information om alla andra betalningstyper hittar du under punkt 2.1 på vår info-sida (http://se.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3    Betalning via faktura:  I samarbeta med Klarna erbjuder vi möjligheten att betala via faktura. Vid en betalning med Klarna behöver du aldrig uppge dina kontouppgifter och du betalar först när du har fått din vara. Rätt till kvittning består bara när dina motfordringar har fastställts av domstol eller är oemotsagda eller har erkänts skriftligt av oss. Du kan bara utöva retentionsrätt i den mån fordringarna är ett resultat av samma avtalsförhållande. Vid betalning med Klarna Faktura är det inte möjligt att ange en leveransadress som inte överensstämmer med fakturaadressen. Vi ber om er förståelse för detta. Vid betalning med faktura med Klarna får du alltid först din vara och du har alltid 14 dagar på dig att betala fakturan. Mer information och Klarnas affärsvillkor gällande fakturaköp finns här: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.
Klaras affärsvillkor gällande delbetalningar kan du ladda ner här: (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf).
Klarna kontrollerar och värderar uppgifterna från konsumenten och genomför om berättigat behov finns datautbyte med andra företag och kreditupplysningar (kontroll av betalningsförmåga). Om konsumentens betalningsförmåga inte kan garanteras, kan Klarna AB förvägra kunden att använda sig av Klarna som betalningssätt och måste hänvisa till alternativa betalningsmöjligheter. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagen och lämnas inte vidare till tredje part för användning i marknadsföringssyfte. Här kan du läsa mer om Klarnas sekretessbestämmelser. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)
För ytterligare information om Klarna, besök www.klarna.de
Klarna AB, organisationsnummer: 556737-0431

 
§ 7 Äganderättsförbehåll

Varan förblir vår egendom tills det att full betalning har erlagts.. Innan äganderätten har överförts är det inte tillåtet att pantsätta varan, lämna den som säkerhet, bearbeta eller förändra varan utan vår tillåtelse.
 
§ 8 Information om hävning av köp

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, info@def-shop.com) ett entydigt meddelande (t.ex. per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan för detta ändamål använda standard ångerblanketten under punkt 8.2, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vägra utföra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilken av dessa tidpunkter inträffar först.

Du måste skicka tillbaka varorna till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Tyskland) senast inom fjorton dagar från och med den dag du informerar oss om att du frånträder avtalet. För att tillvarata fristen räcker det, att du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar gått ut.

Vid retursändningar med ett ursprungligt totalt ordervärde under 40 € (exkl. schablonbelopp för frakt), måste du betala de direkta kostnaderna för retursändningen. I alla andra fall betalar DefShop GmbH returfrakten.

Finansierade affärer

Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare frånträder avtalet, upphör även låneavtalet att gälla, om båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta antas särskilt vara fallet om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare tar vår hjälp i anspråk vid finansieringen. Om vi redan erhållit lånet när du frånträder avtalet eller lämnar tillbaka varan, tar din långivare över våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet när det gäller de rättsliga konsekvenser, som uppstår genom att du frånträder  avtalet. Det sist nämnda gäller inte om föreliggande avtal har tecknats för köp av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, utländska valutor eller derivat).

Vill du i möjligaste mån undvika avtalsförpliktelser, bör du utöva din ångerrätt och dessutom frånträda låneavtalet, om du har en ångerrätt även för detta avtal.

 

Information om ångerrätt - avslutning

 

8.1    Utan att därför inskränka din ångerrätt ber vi om följande

-    Undvik skador och föroreningar, tvätta ej artiklarna, avlägsna inga etiketter och skicka i möjligaste mån tillbaka varan till oss i originalförpackningen med samtliga tillbehör. Använd i förekommande fall en extra skyddande förpackning (särskilt skor bör förutom i skokartongen skickas i en extra förpackning). Har du inte originalförpackningen kvar, vänligen använd en annan lämplig förpackning som i tillräcklig omfattning skyddar mot transportskador.

-    vänligen skicka tillbaka varan som frankerat paket resp. paket som försetts med vår(t) returetikett/paketmärke. Spara inlämningsbeviset.

8.2        

Fyll i och återsänd denna ångerblankett (standardmall), om du vill frånträda avtalet. Denna blankett är endast en mall, d.v.s. du kan meddela ditt beslut att frånträda avtalet även i annan form.

Till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, info@def-shop.com:

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder köpeavtalet avseende följande varor (fyll i artikelnummer här):

Beställdes (*)/mottogs (*):

Konsumentens/konsumenternas namn:

Konsumentens/konsumenternas adress:

______________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (gäller endast pappersblankett)

Datum

 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

§ 9 Returrätt utöver lagstadgad rätt att häva köpet

9.1    Utöver den lagstadgade rätten att häva köpet ger vi dig 30 dagars returrätt

9.2    Returrätten kan du nyttja genom att skicka tillbaka den mottagna varan inom 30 dagar, utan att ange orsak. Endast vid varor som inte kan skickas som paket (t ex skrymmande varor) kan du också skicka in en returbegäran i textform. Tidsfristen påbörjas i och med att varan når mottagaren.

9.3    Du håller dig inom tidsfristen genom att skicka iväg varan eller din returbegäran i tid.

9.4    Varor som kan skickas som paket ska returneras på vår risk. Du får stå för de normala kostnaderna för returen om den levererade varan motsvarar varan som du har beställt och priset för varan inte överstiger 40 € eller, vid ett högre pris, om du vid tidpunkten för hävningen av köpet inte har erlagt betalning eller avtalad delbetalning. I annat fall är returen kostnadsfri för dig. Varor som inte kan skickas som paket hämtas hos dig.

9.5    Returen eller returbegäran ska skickas till:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Tyskland

Fax: 0049 (0)30 -4099 8240-1

E-post: info@def-shop.com

 

9.6    Om returen träder i kraft måste båda parter återgälda förmåner som man tagit i anspråk och i förekommande fall betala tillbaka andra fördelar. Om varan har försämrats och för användning (t ex  bruksfördelar), som gör att varan inte eller delvis inte kan skickas tillbaka eller endast i försämrat tillstånd, måste du ersätta oss för detta.

9.7    Skyldigheter i form av betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Tidsfristen börjar för dig i och med att du skickar varan eller din returbegäran, för oss i och med mottagningen av densamma.

9.8    För att kunna nyttja din returrätt, måste du undvika skador och nedsmutsning, inte tvätta produkten, inte ta bort några etiketter samt skicka tillbaka varan till oss i originalförpackningen tillsammans med samtliga tillbehör och alla förpackningsdelar. I annat fall har vi rätt att göra en värdeminskning gällande eller vägra ta emot returen.

9.9    Använd en skyddande ytterförpackning för returen av produkten (speciellt skor bör skickas i en extra förpackning utöver den egentliga skokartongen).

9.10    Skicka tillbaka varan till oss som ett frankerat paket resp. paket med returmärke/paketmärke, eftersom vi annars måste dra av ev. merkostnader från ditt ersättningsbelopp. Spara inlämningsbeviset.

9.11    Vi ber dig att ringa till oss på telefonnummer +46 844 680 553 innan du skickar in returen, för att anmäla den till oss. På så sätt är det möjligt för oss att så snabbt som möjligt koppla ihop rätt paket med rätt order.

9.12    Din lagstadgade rätt att häva köpet påverkas inte av ovanstående bestämmelser (paragraf 9.1 – 9.11).

§ 10 Garanti

Garantin följer lagstadgade bestämmelser.
 
§ 11 Ansvar

11.1    Vi frånsäger oss ansvar för smärre försummelser, som inte avser åtaganden som är väsentliga för avtalet, skador som leder till skador på liv, kropp eller hälsa eller garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen.  Åtaganden som är väsentliga för avtalet är sådana som är nödvändiga för att avtalet överhuvudtaget ska kunna uppfyllas och som du kan förvänta dig att de ska uppfyllas.

11.2    Det samma gäller för försummelser av våra medhjälpare och lagliga företrädare.
 
§ 12 Slutbestämmelser

12.1    Dessa allmänna användningsvillkor reglerar avtalsförhållandet på ett heltäckande och slutgiltigt sätt. Ändringar och tillägg måste lämnas som skriftligt meddelande för att gälla. Detta gäller också för upphävning av denna paragraf om krav på skriftligt meddelande.

12.2    Om en bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor inte skulle gälla, behåller avtalet i övrigt sin giltighet. I stället för de icke gällande bestämmelserna gäller motsvarande lagstadgade föreskrifter.

12.3    Tysk lag gäller, med uteslutning av bestämmelserna i FNs lag om internationella köp (CISG).

12.4    Du har möjlighet att ingå köpavtalet på tyska eller engelska.

12.5    Om du är företagare eller inte har någon allmän domkretsbehörighet i Tyskland eller en annan EU-medlemsstat eller om du har förlagt din hemvist till utlandet enligt dessa allmänna användningsvillkor eller om din hemvist eller stadigvarande vistelseort är okänd, gäller Defshops säte som uteslutande domkretsbehörighet.

§ 8 Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna.

 

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, info@def-shop.com) ett entydigt meddelande (t.ex. per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan för detta ändamål använda standard ångerblanketten under punkt 8.2, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vägra utföra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilken av dessa tidpunkter inträffar först.

Du måste skicka tillbaka varorna till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Tyskland) senast inom fjorton dagar från och med den dag du informerar oss om att du frånträder avtalet. För att tillvarata fristen räcker det, att du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar gått ut.

Vid retursändningar med ett ursprungligt totalt ordervärde under 40 € (exkl. schablonbelopp för frakt), måste du betala de direkta kostnaderna för retursändningen. I alla andra fall betalar DefShop GmbH returfrakten.

Finansierade affärer

Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare frånträder avtalet, upphör även låneavtalet att gälla, om båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta antas särskilt vara fallet om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare tar vår hjälp i anspråk vid finansieringen. Om vi redan erhållit lånet när du frånträder avtalet eller lämnar tillbaka varan, tar din långivare över våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet när det gäller de rättsliga konsekvenser, som uppstår genom att du frånträder  avtalet. Det sist nämnda gäller inte om föreliggande avtal har tecknats för köp av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, utländska valutor eller derivat).

Vill du i möjligaste mån undvika avtalsförpliktelser, bör du utöva din ångerrätt och dessutom frånträda låneavtalet, om du har en ångerrätt även för detta avtal.

Information om ångerrätt - avslutning

8.1    Utan att därför inskränka din ångerrätt ber vi om följande

-    Undvik skador och föroreningar, tvätta ej artiklarna, avlägsna inga etiketter och skicka i möjligaste mån tillbaka varan till oss i originalförpackningen med samtliga tillbehör. Använd i förekommande fall en extra skyddande förpackning (särskilt skor bör förutom i skokartongen skickas i en extra förpackning). Har du inte originalförpackningen kvar, vänligen använd en annan lämplig förpackning som i tillräcklig omfattning skyddar mot transportskador.
-    vänligen skicka tillbaka varan som frankerat paket resp. paket som försetts med vår(t) returetikett/paketmärke. Spara inlämningsbeviset.


8.2         

Fyll i och återsänd denna ångerblankett (standardmall), om du vill frånträda avtalet. Denna blankett är endast en mall, d.v.s. du kan meddela ditt beslut att frånträda avtalet även i annan form.

Till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, info@def-shop.com:

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder köpeavtalet avseende följande varor (fyll i artikelnummer här):

Beställdes (*)/mottogs (*):

Konsumentens/konsumenternas namn:

Konsumentens/konsumenternas adress:

______________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (gäller endast pappersblankett)

Datum

 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

§ 8 Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna.

 

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, info@def-shop.com) ett entydigt meddelande (t.ex. per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan för detta ändamål använda standard ångerblanketten under punkt 8.2, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Hos Defshop kan du betala på följande sätt:


Förskottsbetalning / EU-banköverföring

Om du betalar med förskottsbetalning, får du direkt efter genomförd beställning en orderbekräftelse via e-post. I orderbekräftelsen hittar du bankuppgifterna du behöver för att göra en överföring. Efter att vi har mottagit din betalning får du en betalningsbekräftelse från oss och paketet skickas omgående.

En EU-banköverföring behandlas som en förskottsbetalning.

Vi rekommenderar dig att använda dig av betalning via snabb och billig SEPA-överföring. 

Du måste bara se till att du uppger IBAN och SWIFT/BIC-kod. Så snart vi har mottagit din betalning får en du en betalningsbekräftelse från oss och paketet skickas omgående.


Betalning via Paypal

Med betalningssättet Paypal kan du betala din beställning med Paypal-kredit eller ditt kreditkort. För att göra det behöver du bara klicka på Paypal-länken efter köpet och genomföra betalningen. Din beställning skickas då direkt efter betalningen. Beställningar som inkommer före kl. 15 skickar vi i normalfall redan samma dag.


Betalning med kreditkort

Du kan betala med kreditkort om du har ett Master- eller Visacard. Se till att du fyller i alla uppgifter korrekt. Din beställning skickas direkt efter beställningen och betalningen har genomförts. Beställningar som inkommer före kl. 15 skickar vi i normalfall redan samma dag.

Obs! Om du vill betala med kreditkort, se till att kreditkortsinnehavare, beställare och leveransadress är identiska. Annars måste du tyvärr räkna med en fördröjning, eftersom kortet då först måste kontrolleras.


Slutligen angående betalningstyper, där beställningen inte skickas direkt.

Efter 5 dagar får du automatiskt ett e-postmeddelande med en påminnelse, om vi inte har mottagit någon betalning. Om du då redan har överfört pengar, kan du ignorera detta meddelande. Efter 10 dagar skickas ytterligare en påminnelse från vårt system. Tänk på att vi reserverar din beställning i 14 dagar. Därefter släpps varorna igen och återgår till butiken. Om du har överfört pengar och inte fått någon betalningsbekräftelse från oss inom tre dagar, var vänlig och kontakta vår support på tel.  +46 844 680 553 eller via e-post till info@def-shop.com. Tänk på att banker inte utför några överföringar på helger och helgdagar.

Obs! På senare tid har det ofta hänt att brevbärare inte lämnar något aviseringsmeddelande. Vi ber dig i så fall att fråga vid ditt paketutlämningsställe eller att meddela oss på tel. +46 844 680 553 eller via e-post till info@def-shop.com.

Leveranstider
 
Hur lång är den genomsnittliga leveranstiden?
 
Leveranstiden på DefShop är vanligtvis 3-4 vardagar. Av erfarenhet vill vi påpeka att Posten behöver mer tid vid eller mellan helgdagar.


Påverkar betalningssättet leveranstiden?
 
Ja: Om du genomför din beställning med en direktbetalningsmetod så skickar vi i normalfall din beställning nästa dag. Om du betalar med förskottsbetalning skickar vi din vara direkt när vi har fått betalningen. Det betyder att paketet i vanliga fall skickas 2-3 dagar efter din överföring.

 
Vad händer efter att jag har gjort min beställning?
1.   Efter att du har gjort din beställning, får du ett e-postmeddelande med en orderbekräftelse och våra bankuppgifter igen. Viktigt: Vi har bara mottagit din beställning om du får en orderbekräftelse. I annat fall, gör följande: Kontrollera din spam-mapp, om vårt e-postmeddelande har hamnat där. Om det inte finns där heller, har beställningen inte registrerats av vårt system. I detta sällsynta fall kan du bara skicka ett e-postmeddelande till oss på info@def-shop.com och vi undersöker saken direkt.
2.   Så snart vi har mottagit din betalning får du ytterligare ett e-postmeddelande (gäller bara förskottsbetalning).
3.   Vi skickar dina varor. Det får du också ett meddelande om via e-post. Efter 3-4 vardagar kommer paketet till dig och allt som återstår för oss är säga: Ha så kul med ditt paket!

Fraktkostnaden till Sverige är 10,99 €.

Leverans mot postförskott är inte möjligt utanför Tyskland.

EU-countries
Austria 5,99 Euro
Belgium 8,49 Euro
Bulgaria 12,49 Euro
Cyprus 11,99 Euro
Czech Republic 6,00 Euro
Denmark 9,94 Euro
Estonia 11,99 Euro
Finland 8,55 Euro
France 6,92 Euro
Germany 4,65 Euro
Greece 11,99 Euro
Hungary 10,00 Euro
Ireland 11,99 Euro
Italy 7,99 Euro
Kroatia 12,99 Euro
Latvia 11,99 Euro
Lithuania 11,99 Euro
Luxembourg 6,99 Euro
Malta 11,99 Euro
Netherlands 6,99 Euro
Poland 9,99 Euro
Portugal 10,99 Euro
Romania 11,99 Euro
Slovakia 8,99 Euro
Slovenia 6,50 Euro
Spain 8,50 Euro
Sweden 10,99 Euro
UK 9,49 Euro
European countries ( non-EU )
Albania 12,99 Euro
Andorra 12,49 Euro
Bosnia and Herzegovina 12,99 Euro
Iceland 12,99 Euro
Kazakhstan 32,99 Euro
Liechtenstein 11,99 Euro
Macedonia 11,99 Euro
Moldova 12,99 Euro
Norway 12,99 Euro
Russia 19,92 Euro
Switzerland 11,49 Euro
Turkey 25,99 Euro
Ukraine 12,99 Euro
United States 31,99 Euro
Non-european countries ( worldwide ) 38,99 Euro

DefShops logistikpartner till Sverige är DHL.

DHL är en del av den världsledande logistikkoncernen Deutsche Post DHL och UPS är United Parcel Service, ett annat stort logistikföretag som vi använder för att skicka dina express-leveranser.

DefShop Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta emot information om aktuella trender, erbjudanden och kuponger från DefShop!

Du kan avregistrera dig när som helst via länken i nyhetsbrevet. Du är även välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Läs vår sekretesspolicy