Hur dina data skyddas på DefShop
 

Defshop Sekretessbestämmelser

Denna sekretessförklaring av DefShop GmbH (fortsättningsvis kallat Defshop), Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tyskland, ger dig information om i vilket syfte och och på vilket sätt Defshop samlar in och bearbetar dina personuppgifter. 

(1) Dina personuppgifter

När personuppgifter samlas in och bearbetas, följer Defshop gällande lagstiftning, med speciell hänsyn till den tyska datalagen (BDSG), och dina uppgifter hanteras alltid ansvarsfullt och noggrant.

Personuppgifter är alla uppgifter som avser dina personliga och/eller materiella förhållanden och som tillåter en återkoppling till din identitet (t ex namn och e-postadress).

Defshops webbsida och system är skyddade med tekniska och administrativa åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, manipulering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Men trots regelbunda kontroller är det inte möjligt att åstadkomma ett fullständigt skydd mot alla faror.

(2) Användning av dina personuppgifter

Defshop använder dina uppgifter för att kunna utföra det avtal som har ingåtts med dig (framförallt gällande leverans, bearbetning av reklamationer, genomförande av betalningar och ev. för kontroll av betalningsförmåga). Dina uppgifter sparas i den omfattning och för den tid som krävs för korrekt företagsledning (t ex av skatteskäl).

(3) Erbjudanden via e-post/nyhetsbrev

Om du har köpt en eller flera artiklar i Defshop (lagerkund), vill vi gärna skicka fler noggrant utvalda erbjudanden till dig via e-post på liknande varor ur vårt sortiment. Du kan närsomhelst avbeställa dessa erbjudanden via e-post genom att klicka på länken ”Avbeställ nyhetsbrevet” i slutet av respektive meddelande eller genom att kontakta vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: info@def-shop.com). Inga kostnader tillkommer utöver ordinarie telefonkostnad.

Du har dessutom möjlighet att, utan tidigare beställning, registrera dig på hemsidan för att få vårt nyhetsbrev. Fyll då i din e-postadress i fältet för nyhetsbrevanmälan, klicka på beställningsknappen och klicka sedan på aktiveringslänken i e-postmeddelandet som du får som bekräftelse. Du kan närsomhelst avbeställa framtida nyhetsbrev genom att klicka på länken ”Avbeställ nyhetsbrevet” i slutet av respektive meddelande eller genom att kontakta vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: info@def-shop.com).

(4) Åtkomst till dina uppgifter för tredje part

DefShop tillåter inte att tredje part tar del av dina personuppgifter, om det inte är nödvändigt för att utföra avtalet eller krävs enligt lag (t ex vid straffrättsliga åtgärder). Dina personuppgifter lämnas framförallt inte ut till tredje part för användning i marknadsföringssyfte.

(5) Användning av cookies

På olika sidor använder vi oss av cookies, för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att göra det möjligt för besökaren att kunna använda relevanta funktioner. Det handlar om små textfiler som sparas på din dator. De flesta cookies som vi använder oss av raderas från din hårddisk när du stänger din webbläsare (s k session-cookies). Andra cookies finns kvar på din dator och gör så att din dator kan kännas igen när du besöker oss på nytt (s k varaktiga cookies). Vi tillåter ingen tredje part att med hjälp av cookies samla in, bearbeta eller använda personuppgifter via vår hemsida.

(6) Google Analytics/Webbanalystjänster

Webbplatsen Defshop använder sig av webbanalystjänsten Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s k ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning som skapas med hjälp av cookien skickas i regel till en server hos Google i USA och sparas där. IP-adressen anonymiseras av Defshop (anonymizeIp() s k IP-masking), och därför kortas din IP-adress ned av Google inom EUs medlemsländer eller i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas där ned. I uppdrag av Defshop kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att utföra ytterligare tjänster gällande användningen av webbplatsen och internetanvändningen gentemot Defshop. IP-adressen som lämnas av din webbläsare inom ramen av Google Analytics kopplas inte samman av Google med annan information.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på Defshops webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra att informationen som skapas med hjälp av cookien, och som avser hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), skickas till Google och bearbetas av Google, genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin som finns under följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

På Defshops webbplats samlas och sparas dessutom information genom Webtrekk, en webbanalystjänst från Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin, Tyskland. Med hjälp av denna information skapas användarprofiler, som namnges med pseudonymer. Dessa användarprofiler ger oss en analys av besökarnas beteende och utvärderas i syfte att förbättra vårt erbjudande och anpassa det till besökarnas behov. Cookies kan användas för detta. Det är små textfiler som sparas lokalt på datorn hos den som besöker sidan och som gör det möjligt att känna igen datorn vid ett nytt besök på vår webbplats. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas inte ihop med personuppgifter hos den person som pseudonymen avser, utan att den berörda personen har lämnat sitt speciella, uttryckliga medgivande. Du kan närsomhelst säga ifrån att information i framtiden inte får samlas in och sparas i webbanalyssyfte. Var vänlig och kontakta då vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: info@def-shop.com).

(7) Användning av Facebook Social Plugins

Vi erbjuder dig möjligheten att dela visst innehåll från Defshops webbplats med dina kontakter på Facebook. För detta använder vi så kallade Social Plugins från Facebook. Dessa plugins levereras av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). En översikt över och utseendet hos Facebooks Social Plugins kan du hitta här, ytterligare information angående Social Plugins finns att läsa här.

När internetsidan byggs upp hämtar din webbläsare koden för Facebooks Social Plugins direkt från en Facebook-server och infogar den i internetsidan som visas på din bildskärm. Vi har därför ingen möjlighet att direkt påverka i vilken omfattning information samlas in av Facebook.

Enligt egna uppgifter sparar Facebook datum och tid för ett besök, den konkreta internetadressen, som Social Plugin befinner sig på och ytterligare teknisk information som t ex IP-adress, typ av webbläsare eller operativsystem i 90 dagar, för att ytterligare kunna optimera Facebooks tjänster. Efter dessa 90 dagar anonymiseras informationen, så att den inte längre kan kopplas till dig. Ytterligare information från Facebook angående detta finns här.

Om du under ditt besök på Defshop samtidigt är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla samman sidorna du besöker med ditt Facebook-konto. Genom att klicka på ett av Facebooks Social Plugins skickas information om denna interaktion till Facebook och sparas där.


Sekretessinformation från Facebook och ytterligare möjliga inställningar för att skydda integriteten kan hämtas här. Läs regelbundet alla dessa länkar gällande Facebook, eftersom Facebooks sekretessbestämmelser ofta uppdateras och anpassas till följd av utökade funktionaliteter hos Social Plugins.

(8) Användning av Google+ knappar

Defshop ger dig möjligheten att markera visst innehåll med +1-knappen från Google och på så sätt rekommendera det för ditt  Google+ nätverk. Den här tjänsten drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

När internetsidan byggs upp hämtar din webbläsare koden för +1-knappen direkt från en Google-server och infogar den i internetsidan som visas på din bildskärm. Vi har därför ingen möjlighet att direkt påverka i vilken omfattning information samlas in av Google.

Enligt egna uppgifter sparar Google både informationen att du har markerat innehåll med +1 och information om sidan som du besökte när du klickade på +1. Dessutom samlas, enligt Google, din IP-adress och annan webbläsar-information in. Google standardiserade sin sekretessförklaring 1 mars 2012 och har beslutat att inte lämna någon speciell sekretessinformation gällande användningen av +1-knappen. Sekretessbestämmelserna gällande +1-knappen och Google Plus finns inte längre tillgängliga.

Om du är inloggad på Google med ditt konto, kopplas den insamlade informationen till ditt Google-konto. Dina +1 kan visas som information tillsammans med ditt profilnamn och ditt foto i Google-tjänster eller i din Google-profil.

Enligt egna uppgifter samlar Google inte information om din internetanvändning och utvärderar inte heller ditt besök på en sida med +1-knapp på något annat sätt. Men Google sparar för kort tid, vanligtvis ungefär två veckor, viss information om ditt besök i systemunderhålls- och felavhjälpande syfte. Denna information ordnas emellertid inte efter individuella profiler, användarnamn eller URL. Ytterligare information från Google angående detta finns här.

Du har alltid kontrollen över ditt +1-innehåll. Samtliga +1 kan du hantera via +1-fliken i din Google-profil. Om du inte vill att Google samlar in information om dig via våra internetsidor och kopplar ihop denna med ditt Google-konto, bör du logga ut dig från ditt Google-konto innan du besöker oss.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av informationen som samlas in, sparas och bearbetas av Google samt angående individuella inställningar finns under följande länkar:

- +1-knappar,
- Google-profil,
- +1-flik
- Google sekretessbestämmelser.

Läs regelbundet alla dessa länkar gällande Google, eftersom Googles sekretessbestämmelser ofta uppdateras och anpassas till följd av utökade funktionaliteter.


(9) Integrering av Twitter

Defshop ger dig möjligheten att skicka visst innehåll via Twitter. Detta är möjligt via en tjänst från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA och ett plugin som är konfigurerat på motsvarande sätt.

När internetsidan byggs upp hämtar din webbläsare koden för Twitter-knappen direkt från en server hos Twitter Inc. och infogar den i internetsidan som visas på din bildskärm. Vi har därför ingen möjlighet att direkt påverka i vilken omfattning information samlas in av Twitter.

Enligt egna uppgifter sparar Twitter innehållet i Tweet-meddelandet och dess metadata. Detta omfattar datum och tid för Tweet-meddelandet, internetadressen som Tweet-knappen befinner sig på och ytterligare teknisk information såsom IP-adress, typ av webbläsare och använt operativsystem. Twitter uppger inte hur länge informationen sparas. Ytterligare information från Twitter Inc. angående detta finns här.

Läs regelbundet alla dessa länkar gällande Twitter, eftersom Twitters sekretessbestämmelser ofta uppdateras och anpassas till följd av utökade funktionaliteter.

(10) Vertragstext

Vi sparar avtalstexten och skickar uppgifterna om beställlningen via e-post. De allmänna affärsvillkorne kan läsas här. Äldre beställningar visas på ditt kundkonto.

(11) Dina rättigheter

Du har närsomhelst rätt att utan kostnad begära uppgift om, rättning, spärrning och ev. radering av informationen som har sparats om dig. Kontakta vår kundsupport, tel.: +46 844 680 553 eller via e-post till info@def-shop.com, eller skicka din begäran via fax till: 0049 (0)30 - 409982401.

Du kan även vända dig till vår kundsupport vid alla andra frågor gällande insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter samt hur du kan återkalla medgivanden.


Om du har ytterligare frågor gällande integritet, kontakta vår support:

Tel.: +46 844 680 553
Fax: 0049 (0)30 - 409 982 401

info@def-shop.com